Obuka za vizuelne komunikacije

Udruženje Edukacijski centar “Nahla” Tuzla, u okviru projekta Skills4Digital koji podržava Vlada Švicarske, raspisuje

K O N K U R S

 za upis polaznica na besplatnu obuku za vizuelne komunikacije
(fotografija i video za korporativne svrhe)

U skladu sa aktuelnim i nadolazećim trendovima gdje se najveći dio pažnje na društvenim mrežama fokusira video i foto-sadržaj, osobe koje imaju vještine kreiranja i editovanja profesionalnog video i foto-sadržaja su sve traženije.
Obučite se za aktuelna zanimanja u oblasti vizuelnih komunikacija u skladu sa potrebama tržišta, novim formama i trendovima i kreirajte originalan i intearaktivan sadržaj za brendove!

Vizuelna komunikacija je komunikacija putem vizuelnih pomagala koja se koriste za širenje poruka, ideja i informacija široj publici koristeći dizajn, video i fotografiju. Eksperti vizuelnih komunikacija svoju kreativnost i talenat pretvaraju u vizuelne forme koje imaju i umjetničku vrijednost, ali im je primarna namjena da ispravno iskomuniciraju poruku. Stoga se i ovaj program oslanja na savremene tehnologije i vještine kreiranja dizajna, fotografije, videa i animacije.

SADRŽAJ I KONCEPT OBUKE

Obuka za vizuelne komunikacije obuhvatit će 100 časova iz sljedećih oblasti:

1. Uvod u osnove vizuelne komunikacije;
2. Fotografija i obrada produkt fotografija u marketinške svrhe;
3. Video u promotivne svrhe (kreiranje koncepta, tehnike i principi snimanja, korištenje alata i osvjetljenja…);
4. Postprodukcija (montaža, zvuk, animacija);
5. Praktični rad.

Polaznice će imati priliku u timovima, pod nadzorom mentora, raditi na konkretnim projektima u saradnji s poduzetnicima/ama iz cijele BiH, tako što će unaprijediti njihovo komuniciranje i vizuelno predstavljanje na društvenim mrežama i u promotivnim materijalima, a poduzetnici će te materijale iskoristiti i kako bi unaprijedili vlastitu pozicioniranost i prodaju kroz e-commerce servise.

Polaznice će se upoznati i sa korištenjem profesionalne opreme, ali će sadržaj biti prilagođen i amaterskoj opremi (kamerama na mobilnim telefonima i sl.) te sa korištenjem programa za obradu fotografije i videa.

UVJETI I NAČIN REALIZACIJE OBUKE

TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 24. januara 2022. do 18. aprila 2022. Nastava će se odvijati u prostorijama Edukacijskog centra “Nahla” u Tuzli, ulica Mitra Trifunovića Uče bb.

TERMINI: Nastava će se održavati ponedjeljkom i srijedom od 16.45 do 20.00 h sa uključenom pauzom od 15 minuta, kao i subotom po potrebi. 

UVJETI za pohađanje obuke:

• da je kandidatkinja prijavljena na evidenciji nezaposlenih – dokaz uvjerenje nadležne službe, ne starije od 15 dana (bodovnu prednost pri upisu imat će kandidatkinje koje su duže od godinu dana prijavljene na spomenutoj evidenciji);
• minimalno SSS IV stepen – dokaz ovjerena kopija diplome;
• obaveznost redovnog praćenje nastavnog procesa (jednogodišnja posvećenost projektu);
• obavezan rad u timu na završnom projektu;
• otvorenost za komunikaciju s kompanijama koje budu dio projekta na izradi materijala;
• srednji nivo poznavanja rada na računaru (MS Office, internet);
• aktivno korištenje i razumijevanje društvenih mreža.

 

Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku izdat će se certifikat.

 

NAČIN PRIJAVE

NAČIN PRIJAVE: prijaviti se možete isključivo putem prijavnog formulara do 15.01.2022. do 12.00 sati. Broj mjesta na obuci je ograničen na 15.

Sve kandidatkinje koje uđu uži izbor bit će pozvane na ulazno testiranje i intervju.

Ulazno testiranje podrazumijeva:
• test iz osnova rada na računaru;
• opis prijedloga kompozicije fotografije na zadatu temu (pismeno)
• osvrt na promo video (pismeno)
• osvrt na dizajn posta na društvenim mrežama (pismeno).
Potrebna dokumentacija – dokazi statusa: uvjerenje nadležne službe o nezaposlenosti i diploma) dostavlja se po završetku konkursne procedure i prijemu na obuku.

Prednost prilikom odabira imat će kandidatkinje koje nisu završile nijednu besplatnu obuku u Edukacijskom centru “Nahla” Tuzla u posljednjih pet godina, kandidatkinje koje trenutno nisu zaposlene, nisu u procesu studiranja, niti pohađaju drugu obuku te one koje pripadaju dodatnim ranjivim kategorijama (samohrane majke, osobe s invaliditetom, i sl.).

Projekt je finansijski podržala Vlade Švicarske (SDC), a realizira ga Centar za edukaciju i istraživanje Nahla.