PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE TUZLA

Nahlino psihološko savjetovalište u Tuzli posvećeno je rješavanju psiholoških problema i razvijanju dugoročnog emocionalnog zadovoljstva svojih korisnika kroz primjenu efikasnog psihološkog savjetovanja s dugoročnim efektima.

CILJEVI PSIHOTERAPIJE

  • Pomoći vam u prepoznavanju vlastitih snaga i potencijala.
  • Pomoći vam u prepoznavanju misli, osjećaja i ponašanja ili okolnosti koje vas ometaju u ostvarivanju vlastitih ciljeva.
  • Pomoći vam u postavljanju ciljeva i razvijanju konkretnih planova za prevazilaženje prepreka i smetnji.
  • Koristiti specifične intervencije ako su one potrebne i odgovaraju vašim potrebama i ciljevima.
  • Predložiti konkretne zadatke kroz koje ćete lakše steći uvid u vlastite probleme.

VRSTE TERAPIJA

INDIVIDUALNA TERAPIJA

Praktična korist ovog oblika terapije je rješavanje psiholoških teškoća koje se odražavaju na cjelokupno funkcioniranje osobe, kao što su dugotrajna depresija, anksioznost, česte promjene raspoloženja, strahovi i fobije koji utječu na odnose u porodici i izazivaju poteškoće na privatnom i profesionalnom planu.

S poboljšanim psihosocijalnim kompetencijama koje uvježbaju na tretmanima i tehnikama za ovladavanje problemima zbog kojih su se obratili/e u savjetovalište, korisnici/e su ohrabreni/e da ne  izbjegavaju probleme nego da se s njima uhvate u koštac.

GRUPNA TERAPIJA

Kroz grupnu dinamiku i interakciju korisnice osim stručne pomoći dobijaju i podršku grupe, pri čemu osjećaju slobodu da govore, iznose svoje strahove i dileme i dijele ih s drugima.

OPCIJE SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJE UŽIVO

  • Realizira se u prostorijama EC Nahla Tuzla
  • Zakazivanje termina na broj 035/205-699. Potražite odgovore u opuštenom razgovoru i ugodnom ambijentu savjetovališta. Diskrecija zagarantovana.
  • Cijena termina

NAČIN PLAĆANJA

Uplata na info desku EC Nahla Tuzla.

SAVJETNICA 

Emina Altumbabić, dipl. pedagog-psiholog, certificirana geštalt psihoterapeutkinja

Savjetnica u Nahlinom psihološkom savjetovalištu u Tuzli 

Zakazivanje termina:

                   + 387 035 205 699  (TUZLA)

                    + 387 61 659-656  (SARAJEVO)

                    + 387 60 333 55 33 (BIHAĆ)