PROGRAMI ZA DJECU I MLADE

Kod mladih generacija razvijamo svijest o vlastitoj vrijednosti i potencijalima i ohrabrujemo ih da budu dio pozitivnih promjena u svom okruženju.

Od najranije dobi kod djece i mladih njegujemo kreativnost i akciju, kulturu dijaloga i uvažavanje različitosti i pomažemo im da se na najbolji način pripreme za životne izazove.

KONTAKT OSOBA

SUMEJA MEHMEDOVIĆ

KOORDINATORICA PROGRAMA ZA MLADE

Telefon: +387 35 21 01 10

E-mail: info@nahla.ba

 

Dječija igraonica

Kreativno uređen prostor namijenjen djeci uzrasta od 3 do 9 godina, za igru, učenje i odrastanje u sigurnom okruženju.

→ Detaljnije

Radionice za djecu

Brižljivo pripremljene tematske, kreativne, muzičko-ritmičke i dramske radionice za djecu od 4 do 9 godina, kroz koje uče kroz zabavu i sklapaju nova prijateljstva.

→ Detaljnije

Teen klub

Program za djevojke od 14 do 18 godina koji kroz iskustvene radionice, treninge, izlete i susrete nudi odgovore na neka od pitanja koja imaju o sebi, svojim uvjerenjima, vrijednostima i svijetu koji ih okružuje.

→ Detaljnije

Klub mladih Tignum

Okuplja mlade žene (18+) zainteresirane za aktivno djelovanje u društvu, istraživanje problema zajednice, lično usavršavanje i participiranje u lokalnim i međunarodnim projektima.

→ Detaljnije