NAŠA VIZIJA

Obrazovana i osnažena žena koja mijenja svijet.

NAŠA MISIJA

Osnaživanje žene obrazovanjem i kreiranjem poticajnog okruženja za lični razvoj i kompetentno učešće u društvenim procesima.

NAŠE VRIJEDNOSTI

OTVORENOST

Uvažavamo različitost i slobodu izbora svakog pojedinca/pojedinke i gradimo kulturu prihvatanja različitosti. Otvaramo vrata i pružamo prilike, uvijek spremni sagledati drugačije percepcije i perspektive. Ponosni smo na bogatstvo dobnih, rodnih, jezičkih, vjerskih, svjetonazorskih, socijalnih i nacionalnih raznolikosti koje čine jedinstveni spektar naših članica i korisnica.

SARADNJA

Zagovaramo saradnju i dijalog u svim aspektima svog djelovanja. Vjerujemo da je aktivna razmjena ideja i znanja garancija za ravnomjeran i uravnotežen razvoj društva. Posvećeni smo izgradnji partnerskih odnosa s različitim akterima u društvu, nastojeći uvijek služiti kao most za povezivanje i približavanje stavova o značajnim pitanjima.

PODRŠKA

Podržavamo ženu na putu samoostvarenja i dajemo joj krila u trenucima kad se ne usuđuje napraviti iskorak. Pomažemo ženi u ostvarivanju njenih  prava i dobijanju jednakih šansi u društvu. Podržavamo porodicu i promoviramo njene vrijednosti u duhu izgradnje partnerskih odnosa i međusobnog uvažavanja.

EDUKACIJA

Činjenje znanja dostupnim smatramo jednom od najvećih civilizacijskih vrijednosti i ključnih zadataka ljudskog postojanja. Kroz svoj rad posebnu pažnju posvećujemo pružanju prilika ženama svih dobi i iz raznovrsnih društvenih grupa da steknu kompetencije u skladu sa zahtjevima vremena, kako bi bile spremne mijenjati sebe i mijenjati svijet.

OSNAŽIVANJE

Osnaživanje žene u svim značajnim aspektima njenog života Nahlino je dugoročno opredjeljenje i vrijednost koja prožima sve naše programe i aktivnosti. Želimo da svaka žena iz Nahle izađe osnažena i svjesna svoje vrijednosti i potencijala, ohrabrena da preuzme odgovornost i donosi pozitivne promjene u svom okruženju.

IZVRSNOST

Za nas je izvrsnost naše stalno nastojanje da budemo bolji u onom što radimo i zadovoljimo visoka očekivanja svojih korisnica, partnera i zajednice u cjelini kroz odgovornost, posvećenost, profesionalnost i uspostavljanje najboljih praksi u oblastima u kojima djelujemo.

INSPIRACIJA

U svojim edukacijskim centrima kreiramo poticajno okruženje koje inspirira ženu da razmjenjuje iskustva, sagledava nove perspektive, koristi vlastite potencijale i unosi radost življenja u svoju svakodnevnicu. Svojim primjerom inspiriramo druge organizacije i pojedince na učešće u društvenim promjenama.

NAHLIN TIM

Amra Bilajac-Aucar

direktorica Centra

Oduvijek sam se vidjela kao motivatoricu i pokretačicu dobre energije. U Nahli, s dobrim i inspirativnim timom i kroz saradnju s drugima, imam priliku raditi i daleko značajnije stvari. Zbog toga konstantno radim na sebi i ulažem u svoj tim kako bih bila u krugu onih koji iniciraju pozitivne društvene promjene.

Lutvija Alibašić

koordinatorica za vjersku edukaciju

Rad u Nahli za mene je put na kojem pomažući drugima stičem vlastitu snagu i motivaciju za postizanje novih i većih rezultata. Posebna inspiracija mi je želja da svaka žena izađe iz Nahle osnažena, hrabra i svjesna svoje vrijednosti i potencijala.

Jasmina Gobeljić-Dedić

projekt menadžerica

Biti dio Nahle za mene znači vjerovati da uvijek možemo doprinositi pozitivnim promjenama ukoliko podjednako predano i temeljito radimo na ispunjavanju najmanjih zadataka i najvećih ciljeva, pritom imajući u vidu da je vizija kojoj težimo značajno veća od nas samih.

Aida Šabanović

koordinatorica za opću edukaciju

Rad u pozitivnom okruženju kojem je misija osnaživanje žene i aktivno učestvovati u njihovim promjenama i težnji za usavršavanjem čini me izuzetno sretnom. Zajedno napredujemo, ostvarujemo svoje ciljeve i želje.

+ 387 33 710-650 (lokal 102)

edukacija@nahla.ba

Alma Osmanović-Čokić

projektna koordinatorica

Nahla je mjesto susreta, znanja, ljubavi i topline. Drago mi je da sam dobila priliku da iz dana u dan rastem i razvijam se u takvom ambijentu. Radujem se svemu što dolazi i znam da radeći u Nahli činim pravu stvar.

Amra Mustafić - Kadić

službenica na info-desku

Zadovoljstvo mi je biti dio tima koji svakodnevno inspiriše, nudeći ljubav, pažnju i konstantno usavršavanje, a zadovoljni osmijesi i utisci korisnica su ono što me posebno čini sretnom i daje energiju za dalji rad.

Amra Selmić

voditeljica sportskih programa

Posao voditeljice sportskih programa u Nahli daje mi osjećaj da činim velike stvari, pomažući ženama i djevojkama da budu svjesne svojih potencijala i mogućnosti.

Merima Gibić

voditeljica igraonice

Rad s djecom za mene predstavlja jedinstvenu priliku da doprinesem razvoju društva te izgradnji bolje budućnosti. Odgoj budućih generacija je fundamentalan za razvoj zajednice u kojoj živimo, a vrijeme i sredstva uložena u njihov odgoj su najbolje ulaganje u budućnost.

Razija Balkić

radnica na održavanju čistoće

Rad u Nahli me čini sretnom, jer imam priliku naučiti nešto novo, raditi na sebi i pomoći drugima da barem na trenutak zaborave brige i probleme. Održavati čistoću prostora u kojem boravimo za mene je vrlo bitna zadaća i sa zadovoljstvom je obavljam.

Anela Šemić

stručna saradnica u Nahlinoj poslovnoj zajednici

Za mene je velika inspiracija gledati proces promjene kod žena koje nisu ni bile svjesne svoje vrijednosti i kako taj proces nakon našeg osnaživanja i rada s njima rezultira nastankom novih biznisa ili zapošljavanjem u respektabilnim kompanijama. Sretna sam što, kroz Nahlinu poslovnu zajednicu, imam priliku biti podrška ženama koje su se odvažile napraviti ključni korak ka boljem životu.

+ 387 33 710-650 (lokal 108)

anela@nahla.ba

Emina Lakić

marketing asistentica

Nahla me svaki put opet i iznova inspiriše i pokreće da učim nove stvari, istražujem, oblikujem svoje mišljenje, formiram vrednosti, pomeram svoje granice i rastem i razvijam se zajedno sa njom. Nahlin koncept sveobuhvatnog i individualnog pristupa svakome, od onih koji rade pa do onih koji dolaze na njene programe, pravi fuziju pozitivne promene u pojedincu i u društvu.

+ 387 33 710-650 (lokal 105)

emina@nahla.ba

Amina Šljivo Bećić

koordinatorica projekata za mlade

Smatram da ne možemo očekivati adekvatne promjene ako iz procesa isključimo 50% stanovništva kojeg čine žene, niti promjene možemo očekivati ako uključene žene nisu osnažene i svjesne svojih potencijala. A jednu zajednicu možemo osnažiti tek ako se posvetimo svakome pojedinačno, ljudski i predano, vjerujući u snagu koju posjeduje i kojom će mijenjati sve oko sebe.

+ 387 33 710-650 (lokal 107)

amina@nahla.ba

Meliha Mastalić-Prazina

računovotkinja

Motivaciju za rad mi daje izuzetna radna sredina, vrijedni tim s kojim radim i činjenica da sa svakim novim danom, kvalitetnim pristupom, kroz obrazovanje žene, doprinosimo boljem i uspješnijem bh. društvu.

+ 387 33 710-650 (lokal 104)

meliha@nahla.ba

Enisa Smajlović

službenica na info desku

Rad s ljudima je nešto što me svakodnevno inspiriše i obogaćuje. Dobrom komunikacijom i razumijevanjem, uz posvećenost, dosljednost i ljubav prema poslu koji radim nastojim biti na usluzi svima koji otvore vrata Nahle. Biti dio tima čiji je zajednički cilj podstaći ženu da vjeruje u sebe i da iskoristi svoje potencijale kako bi se izborila za mjesto koje zaslužuje u porodici i društvu zaista me čini sretnom.

+ 387 33 710-650

enisa@nahla.ba

Adela Kršo

administrativna asistentica

+ 387 33 710-650 (lokal 108)

adela@nahla.ba

UČITAJ VIŠE +

NAŠI PARTNERI

Edukacijski centar “Nahla” Tuzla kroz različite projekte ostvario je saradnju sa sljedećim institucijama, organizacijama i kompanijama:

ISTAKNUTI PROJEKTI

NAHLIN BILTEN

U najnovijem broju Nahlinog biltena:

o    Prelazak na online nastavu
o    Besplatna mentorska podrška u online učenju
o    Besplatna online psihološka podrška
o    Besplatno logopedsko savjetovanje
o    Besplatni live fitness treninzi
o    Završena akademija ženskog poduzetništva – dodijeljeni certifikati za 20 poduzetnica
o    Potpisan sporazum o partnerstvu s projektom Market Makers
o    Podrška razvoju ženske poduzetničke kulture u Kantonu Sarajevo kroz projekt “Mentoring za rast”
o    Osnaživanje žena za zapošljavanje u IT sektoru kroz nove IT obuke
o    Podrška zapošljavanju žena kroz besplatnu obuku za profesionalnu dadilju
o    Radionica za mlade poduzetnike i poduzetnice u Tuzli
o    Učešće Nahle u formiranju mreže vladinih i nevladinih aktera u obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo
o    EC Nahla Tuzla potpisala ugovor s Institutom za razvoj mladih “Kult”
o    Studenti i studentice pedagogije posjetili Nahlu
o    Zvanično akreditirana Nahlina Obuka za grafičko dizajniranje!
o    Polaznicama akreditirane obuke za rad u administraciji uručena uvjerenja!
o    Pokrenuta agencija “Bee social” u Bihaću
o    Održan prvi Nahlin handmade market u Tuzli
o    Nizom aktivnosti obilježena sedmica nauke u Nahli
o    Šivenje zaštitnih maski za područje Tuzle
o    Online kampanja povodom Svjetskog dana zdravlja
o    In memoriam: Goran Bubalo (1972-2020)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

Skraćeni narativni godišnji izvještaji svim našim stakeholderima nude godišnji pregled realiziranih aktivnosti i uvid u rad i djelovanje CEI Nahla na različitim nivoima.

IZVJEŠTAJ 2018/2019

PRESS & PROMO

OGLASNA PLOČA

Anela Šemić

stručna saradnica u Nahlinoj poslovnoj zajednici

Za mene je velika inspiracija gledati proces promjene kod žena koje nisu ni bile svjesne svoje vrijednosti i kako taj proces nakon našeg osnaživanja i rada s njima rezultira nastankom novih biznisa ili zapošljavanjem u respektabilnim kompanijama. Sretna sam što, kroz Nahlinu poslovnu zajednicu, imam priliku biti podrška ženama koje su se odvažile napraviti ključni korak ka boljem životu.

+ 387 33 710-650 (lokal 108)

anela@nahla.ba

Emina Lakić

marketing asistentica

Nahla me svaki put opet i iznova inspiriše i pokreće da učim nove stvari, istražujem, oblikujem svoje mišljenje, formiram vrednosti, pomeram svoje granice i rastem i razvijam se zajedno sa njom. Nahlin koncept sveobuhvatnog i individualnog pristupa svakome, od onih koji rade pa do onih koji dolaze na njene programe, pravi fuziju pozitivne promene u pojedincu i u društvu.

+ 387 33 710-650 (lokal 105)

emina@nahla.ba

Amina Šljivo Bećić

koordinatorica projekata za mlade

Smatram da ne možemo očekivati adekvatne promjene ako iz procesa isključimo 50% stanovništva kojeg čine žene, niti promjene možemo očekivati ako uključene žene nisu osnažene i svjesne svojih potencijala. A jednu zajednicu možemo osnažiti tek ako se posvetimo svakome pojedinačno, ljudski i predano, vjerujući u snagu koju posjeduje i kojom će mijenjati sve oko sebe.

+ 387 33 710-650 (lokal 107)

amina@nahla.ba

Meliha Mastalić-Prazina

računovotkinja

Motivaciju za rad mi daje izuzetna radna sredina, vrijedni tim s kojim radim i činjenica da sa svakim novim danom, kvalitetnim pristupom, kroz obrazovanje žene, doprinosimo boljem i uspješnijem bh. društvu.

+ 387 33 710-650 (lokal 104)

meliha@nahla.ba

Enisa Smajlović

službenica na info desku

Rad s ljudima je nešto što me svakodnevno inspiriše i obogaćuje. Dobrom komunikacijom i razumijevanjem, uz posvećenost, dosljednost i ljubav prema poslu koji radim nastojim biti na usluzi svima koji otvore vrata Nahle. Biti dio tima čiji je zajednički cilj podstaći ženu da vjeruje u sebe i da iskoristi svoje potencijale kako bi se izborila za mjesto koje zaslužuje u porodici i društvu zaista me čini sretnom.

+ 387 33 710-650

enisa@nahla.ba

Adela Kršo

administrativna asistentica

+ 387 33 710-650 (lokal 108)

adela@nahla.ba