Izdavanje certifikata o poznavanju rada na računaru

Potreban vam je dokaz o poznavanju rada na računaru? Testirajte se kod nas i potvrdite svoje znanje stjecanjem certifikata! Da biste ostvarili pravo na certifikat potrebno je tačno uraditi minimalno 60% testa.

Testiranju možete pristupiti uz prethodnu najavu na e-mail info@tuzla.nahla.ba ili telefon 035/ 205-699.

Prilikom prijave obavezno dostavite sljedeće podatke:

  • ime i prezime,
  • kontakt telefon,
  • naznaku za koje testiranje se prijavljujete.

Testiranje obuhvata:

  • osnove Windows operativnog sistema;
  • unos i obradu teksta – MS Word;
  • rad s PDF-om;
  • osnovni rad u MS Excelu;
  • osnovno korištenje interneta;
  • korištenje elektronske pošte;
  • korištenje cloud platformi – Google Drive‎.

Cijena testiranja iznosi 80 KM. Uplata se obavlja prije izlaska na ispit. Ukoliko na ispitu ne osvojite dovoljan broj bodova za izdavanje certifikata uplaćeni novac se ne vraća.

Napomena: Da biste test položili potrebno je tačno uraditi minimalno 60% testa. Ukoliko ne budete imali dovoljan broj bodova certifikat vam se neće izdati.