Izdavanje certifikata o poznavanju engleskog jezika

Potreban vam je dokaz o poznavanju engleskog jezika? Testirajte se kod nas i potvrdite svoje znanje sticanjem certifikata!

Testiranju možete pristupiti uz prethodnu najavu na e-mail info@tuzla.nahla.ba ili telefon 035/205-699.

Prilikom prijave obavezno dostavite sljedeće podatke:

– ime i prezime,
– kontakt telefon,
– naznaku da se prijavljujete na testiranje iz engleskog jezika.

Testiranje obuhvata:

– placement test iz engleskog jezika,
– na osnovu rezultata placement testa pristupate polaganju ispita za odgovarajući nivo engleskog jezika (A1-C1);
– ukoliko kandidat ne ostvari pozitivnu ocjenu za minimalno A1 nivo znanja, certifikat se ne izdaje.

Cijena testiranja i izdavanja certifikata iznosi 80 KM.

Rok za izdavanje certifikata je dva dana od dana polaganja testa.