SAVJETOVALIŠTE ZA ZDRAVU ISHRANU – TUZLA

Nahlino savjetovalište za zdravu ishranu u Tuzli posvećeno je rješavanju problema vezanih za životne stilove i navike u ishrani, te razvijanje zdravog odnosa pojedinca/ke prema hrani, zdravlju i tjelesnom selfu, kroz savjetovanje s trajnim rezultatima.

CILJEVI SAVJETOVANJA

 • Podijeliti znanja o ulozi hrane u fizičkom i mentalnom zdravlju čovjeka.
 • Edukacijom pojedinca ili grupe utjecati na prevenciju određenih bolesti.
 • Pomoći vam u prepoznavanju vlastitih snaga i mogućnosti.
 • Pomoći vam u postavljanju ličnih ciljeva i prepoznavanju okolnosti koje vas ometaju u njihovom ostvarivanju.
 • Izraditi individualni plan ishrane koji može poslužiti kao sredstvo za dolazak do cilja.
 • Ishranom pružiti podršku liječenju oboljenja koja zahtijevaju određeni higijensko-dijetetski režim.
 • Predložiti recepte za pripremu zdravih i ukusnih obroka za pojedinca ili porodicu.

NAČIN RADA

INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE

Radom s pojedincem/kom omogućena je komunikacija koja obećava diskretan pristup, ispunjen povjerenjem i aktivnim slušanjem. Na ovaj način, subjekti komunikacije jasno zalaze u tematiku prepoznavanja postojećih prehrambenih navika, problema i izazova, što daje temelj za kreiranje plana ishrane i koraka koji vode ka postavljenim ciljevima.

Preveniranje potencijalnih oboljenja, ali i podrška liječenju onih stanja koja zahtijevaju dijetetski režim, najučinkovitiji su kad se temeljito radi na kreiranju i provođenju koraka pod mentorstvom, radi težnje ka dugoročnim rezultatima.

GRUPNO SAVJETOVANJE

Porodično savjetovanje u prilikama gdje je nužna saradnja savjetnika s roditeljem/ima maloljetnika, članovima porodice starijih lica koji zahtijevaju određeni način ishrane, supružnicima koji žele zajednički doprinijeti promjeni životnih navika i sl. Podrazumijeva sistematičan pristup prema željama i nutritivnim potrebama članova porodice, kao i plasiranje recepata koji mogu doprinijeti razvoju novih favorita u gastro užitku.

CIJENE

SAVJETOVANJE

za osobe bez medicinske dijagnoze
 • Realizira se u prostorijama EC Nahla Tuzla
 • Zakazivanje termina na broj 035/205-699.

SAVJETOVANJE

za osobe s medicinskom dijagnozom
 • Realizira se u prostorijama EC Nahla Tuzla
 • Zakazivanje termina na broj 035/205-699.

IZRADA PLANA ISHRANE

za osobe bez medicinske dijagnoze
 • Realizira se u prostorijama EC Nahla Tuzla
 • Zakazivanje termina na broj 035/205-699.

IZRADA PLANA ISHRANE

za osobe s medicinskom dijagnozom
 • Realizira se u prostorijama EC Nahla Tuzla
 • Zakazivanje termina na broj 035/205-699.

NAČIN PLAĆANJA

Uplata na info desku EC Nahla Tuzla.

Savjetnica za zdravu ishranu

Mirha Skakić, magistra nutricionizma

 

Zakazivanje termina: 035/205-699

Mirha Skakić je magistra prehrambrene tehnologije, smjer nutricionizma, koja je svoje iskustvo gradila kroz ranije volontiranje, aktivizam i rad u nevladinim organizacijama. Trenutno djeluje i radi kao freelancer savjetnica za ishranu, uz angažmane koji uključuju edukaciju drugih lica. Osnivačica je online nutricionističko-edukativnih sadržaja “NutriSano BiH” koje možete pratiti na društvenim mrežama Facebook i Instagram.


Nakon nekoliko godina djelovanja pri nevladinim organizacijama i završavanja fakulteta svoje interesovanje je usmjerila ka ishrani i zdravlju ljudi, što joj je i ranije predstavljalo izazov i zanimaciju kroz primjenu zdravih stilova života u praksi.