Obuka za rad u administraciji

Postanite jedna od ključnih radnica svog (budućeg) poslodavca kroz obuku za rad u administraciji! Steknite kompetencije poslovne sekretarke koja zna odgovoriti na kompleksne radne zadatke unutar dinamičnog i izazovnog poslovnog okruženja.

SADRŽAJ I KONCEPT OBUKE

Obuka za rad u administraciji obuhvata 120 sati teoretske i praktične nastave u sljedećim područjima:
• administrativni poslovi
• računovodstveni poslovi i osnove radno pravnih odnosa
• MS Office: Word, Excel i PowerPoint
• soft skills: organizacija vremena, komunikacijske vještine, ponašanje u konfliktnim situacijama, stres menadžment.

Kroz aktivan rad na nastavi, polaznice će po završetku obuke biti osposobljene za:
• vođenje administrativnih poslova firme,
• realizaciju osnovnih finansijskih poslova za računovodstvo firme,
• pripremu potrebne dokumentacije za računovodstvo,
• realizaciju pripremnih radnji unutar radno pravnih poslova,
• kvalitetno korištenje MS Office programa,
• organiziranje radnog vremena u svrhu blagovremene realizacije zadataka,
• uspješnu komunikaciju s timom i strankama uvažavajući različitosti stavova.

Nastavu će držati iskusni predavači/ce, stručnjaci/kinje iz oblasti poslovnih vještina i informacijskih tehnologija. Po završetku obuke polaznice će dobiti certifikat kojim se potvrđuju stečene kompetencije, te prema ostvarenim rezultatima naše preporuke za angažman.

DETALJI OBUKE:
• 120 sati nastave
• Početak nastave: 17.01.2022. godine
• Cijena: 390.00 KM (moguće plaćanje u dvije rate)
• Završni test i izrada certifikata

NAČIN REALIZACIJE OBUKE

TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 17. januara 2022. do 01. aprila 2022. Nastava će se odvijati u prostorijama Edukacijskog centra “Nahla” u Tuzli, ulica Mitra Trifunovića Uče bb.

TERMINI: Nastava će se održavati ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16.30 do 20.00 h sa uključenom pauzom od 30 minuta.

Po završetku obuke polaznice koje uspješno polože ispite dobit će certifikat kojim se potvrđuju stečene kompetencije.

NAČIN PRIJAVE

NAČIN PRIJAVE: prijaviti se možete isključivo putem prijavnog formulara do 15.01.2022. do 12.00 sati. Broj mjesta na obuci je ograničen. Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: info@tuzla.nahla.ba, ili na broj telefona 035/205-699 svakim radnim danom osim petka i subote od 12.00 do 20.00 h.