Mentalno zdravlje žena oboljelih od karcinoma dojke

Magija izlječenja počinje kada uz podršku drugih preuzmemo odgovornost za vlastite korake koje ćemo pratiti i koji nas mogu lakše dovesti do kvalitetnijeg života.

Za tuzla.nahla.ba pripremila Samira Selesković Sofić, psihologinja u Psihološkom savjetovalištu Nahla Tuzla

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježavamo sa fokusom na očuvanje mentalnog zdravlja žena oboljelih od karcinoma dojke. Prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje karcinoma, godišnje se registruje 1,38 miliona novoboljelih od karcinoma dojke.Trenutno ne postoji dovoljno saznanja o uzrocima nastanka ovog karcinoma te je zbog toga rano otkrivanje bolesti izuzetno bitno za spašavanje života. 

Saznanje da boluje od kacinoma dojke za ženu može biti jedan od najtežih  događaja u životu. Zbog toga je važno da se u periodu saznanja i liječenja radi na očuvanju mentalnog zdravlja žene.

Kako žene započinju dug proces liječenja i suočavaju se sa novim izazovima?

Osjećaj preplavljenosti je sasvim normalan odgovor na dijagnozu raka dojke. Negativne emocije koje preplave ženu u tom momentu mogu uzrokovati prestanak bavljenja aktivnostima koje su dobre za nju. S druge strane, žene u suočavanju sa saznanjem o bolesti često počinju raditi stvari koje su loše za svakoga, ali posebno zabrinjavajuće za one koje se suočavaju sa teškom bolešću. Žene sa karcinomom dojke mogu početi da jedu loše, jedu manje obroka i biraju hranu niže nutricione vrijednosti. Često su prisutne nezainteresovanost i/ili nemogućnost tjelesne aktivnosti. Saznanje o bolesti često izaziva nesanicu i povlačenje od porodice i prijatelja. U isto vrijeme, neke žene pribjegavaju korištenju alkohola, cigareta, kofeina ili drugih lijekova u pokušaju da sebi pomognu, ali na neadekvatan način.

Može li psihološko liječenje pomoći i tijelu?

Apsolutno. Mučnina i povraćanje kao pratnja hemoterapiji, za žene mogu biti teške u tolikoj mjeri da izgube motivaciju za daljnim liječenjem. Stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja mogu naučiti žene vježbama opuštanja, meditativnim tehnikama ili drugim vještinama koje mogu učinkovito osloboditi mučninu. Obučeni stručnjaci također mogu da osnaže žene da naprave ispravne izbore i suoče se sa često protivriječnim savjetima te im mogu pomoći da efikasnije komuniciraju sa svojim saradnicima iz zdravstvenih usluga kao i porodicom. Ukratko, potrebno je pomoći ženama da se potpuno uključe u vlastiti tretman. Ovakav pristup imat će za rezultat pojačano razumijevanje bolesti i njenog liječenja te jačanje volje i motivacije kod žene.