Dvodnevni seminar: Vještine liderstva

Udruženje Edukacijski centar “Nahla” Tuzla organizuje dvodnevni seminar o liderstvu za sve profesionalce, timske radnike/ce, lidere/ice i za sve one koji žele to da postanu, usvoje neka nova znanja, vještine i konektuju se sa ljudima od kojih ih mogu dobiti.

Liderstvo je složen proces u kojem lider uspostavlja odnos sa grupom ljudi sa kojima radi na realizovanju nekog zadatka. Ovaj seminar namijenjen je bilo kome ko u svojoj organizaciji u kojoj rade – vode druge, lideri su ili žele to da postanu. Liderstvo je ništa više nego usmjeravanje i stvaranje produktivnosti u timu ka rješavanju radnih zadataka i postavljenih ciljeva organizacije.

Sadržaj i koncept seminara

DAN 1

  • Ključni koraci na putu ka uspjehu
  • Karakteristike pravednog lidera/ice
  • Zauzimanje proaktivnog stava
  • Uklanjanje stereotipa koji stvaraju barijere
  • Kako lider/ica rješava probleme

DAN 2

  • Efektivna komunikacija u radnom okruženju
  • Samoprocjena i implementacija postavljenih ciljeva i ideja
  • Aktivno slušanje
  • Verbalna i neverbalna komunikacija

Adisa Delić - predavačica

Adisa Delić je vanredna profesorica na Ekonomskom fakultetu u Tuzli na užoj naučnoj oblasti “Menadžment i upravljanje”. Doktorsku tezu pod nazivom “Upravljanje organizacijskom strukturom u funkciji implementacije razvojne strategije preduzeća” je odbranila 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Objavila je niz naučnih radova i članaka, te učestvovala na brojnim stručnim posjetama i razmjenama u inostranim visokim školama. U okviru studijskog boravka univerzitetskog nastavničkog osoblja u sklopu Erasmus Mundus programa na Univerzitetu u Grazu održala je predavanje na temu “Job satisfaction”. Učestvovala je u usklađivanju nastavnog programa za predmet “Menadžment ljudskih resursa” Univerziteta u Grazu i Univerziteta u Tuzli. Učesnica je i aktivna predavačica raznih konferencija, obuka i seminara koji uključuju module i predmete iz oblasti menadžmenta, liderstva i upravljanja poslovnim procesima.

Detalji seminara i način prijave

TERMINI SEMINARA: 7. i 8. maj 2022. godine od 9.00 h do 13.45 h (sa dvije pauze od po 15 minuta).

Prijaviti se možete isključivo putem ONLINE FORMULARA do 29.4.2022. godine do 12 h.

Cijena seminara je 80 KM. Mjesta na seminaru se rezervišu isključivo uplatom na Nahlinom infopultu.

Po završetku seminara, aktivnim učesnicima koji su prisustvovali oba dana na seminaru će se izdati certifikat.