Kurs: Osnove računovodstva i radno-pravnih odnosa

Postanite jedna od ključnih radnica svog (budućeg) poslodavca kroz kurs osnove računovodstva i radno-pravnih odnosa. Steknite kompetencije poslovne sekretarke koja zna odgovoriti na kompleksne radne zadatke unutar dinamičnog i izazovnog poslovnog okruženja. 

SADRŽAJ I KONCEPT KURSA

Kurs se sastoji od 30 časova, a obuhvata sljedeće oblasti:
• Organizacioni oblici pravnih lica i postupak osnivanja preduzeća;
• Osnovna dokumentacija u računovodstvu;
• Radno pravni odnosi;
• Obračun naknada za redovan rad radnika;
• Obračun ugovora o djelu, autorskih ugovora i drugih naknada;
• Blagajničko poslovanje,
• Obračun amortizacije,
• Upoznavanje sa načinom kreiranja osnovnih finansijskih izvještaja preduzeća.

NAČIN REALIZACIJE KURSA

TRAJANJE I TERMINI KURSA: Nastava će se realizovati tri puta sedmično, ponedjeljkom, četvrtkom i petkom u terminu od 16:30 do 18:45. Od 23.03. kurs će se realizovati u terminu od 16:30 do 18:00 h. Predviđeno trajanje kursa je do 03.04.2023. godine.

Početak kursa: 09.03.2023.

CIJENA: 120,00 KM

Po završetku kursa polaznice koje uspješno polože ispite dobit će certifikat kojim se potvrđuju stečene kompetencije.

NAČIN PRIJAVE

NAČIN PRIJAVE: prijaviti se možete isključivo putem PRIJAVNOG FORMULARA do 07.03.2023. do 12.00 sati. Broj polaznica je ograničen. Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: info@tuzla.nahla.ba, ili na broj telefona 035/205-699 svakim danom osim subote od 12.00 do 20.00 h.