Djevojke su dobrodošle u IT!

O računarskim mrežama, šansama za posao, ali i o danu djevojčica u IKT-u razgovarali smo s Mirzom Čerimom koji iza sebe ima devet godina iskustva u poslovnoj mrežnoj arhitekturi na CISCO opremi, te tri godine predavačkog iskustva za CCNA R&S certifikaciju. Mirza Čerim, iskusni predavač i stručnjak iz domena IT-a, je i predavač na kursu Računarske mreže – CISCO u Nahli.

Mirza, za početak, koliko je CISCO zastupljen kod poslovnih i privatnih korisnika i kakve su mogućnosti zaposlenja nakon ovakvih kurseva?

Cisco je dugogodišnji lider u mrežnim rješenjima i uz Google, Amazon i Facebook spada u jednu od najjačih kompanija u svijetu. Ono što je specifično za Cisco jeste način na koji edukuju buduće inžinjere i način na koji im garantuju posao. Naprimjer, kompanijama u partnerskom statusu nude različite discounte i izlaske na tendere ukoliko uposle osobu koja ima jedan od Cisco certifikata.

Što se tiče šansi za posao, ističem da je Cisco bitan faktor u budućim software definisanim mrežama i networking tehnologijama koje rapidno napreduju, dok je mali broj inžinjera koji se odlučuju baviti ovim poslom. CCNA R&S 200-125 certifikat je jedan od najtraženijih certifikata u IT industriji i sve velike integratorske kompanije koje se bave uslugama implementacije i održavanja mrežnih rješenja cijene taj certifikat.

Mnoge kompanije koje se bave uslugama integracije, implementacije mrežnih/sistemskih tehnologija nalaze se u velikim problemima radi odlaska mladih iz države jer Cisco certifikat je zaista cijenjen na svjetskom tržištu tako da je potreba velika.


Šta tebe izdvaja kao predavača u ovoj oblasti?

Definitivno unikatnost samih predavanja i motivacija koju prezentujem kandidatima. U slučajevima kad se kandidat pokaže kao kvalitetan i vrijedan i na kraju položi certifikat u jednom od certifikacijskih centara u Sarajevu, trudim se da ga preporučim dalje kompanijama koje imaju potrebu za ovim kadrom. Jedini sam u BiH koji nudi ovakav način priprema, jer oficijelna Cisco akademija traje skoro dvije godine i prilično je skupa.

Dodatno, sistem rada, koji se kroz godine pokazao kao uspješan, daje vjetar u leđa i volju budućim inžinjerima da se bave ovim poslom i certifikuju u oblasti Cisco certifikata čiji je spektar jako širok (wireless, security, IP telefonija, dizajn mreža, routing i switching i internet servis provajder tehnologije).


Danas je Međunarodni dan djevojaka u IKT-u, šta im za kraj možemo poručiti?

IKT dan je ustanovljen na nivou Ujedinjenih nacija s ciljem promovisanja ravnopravnosti i osnaživanja učešća djevojčica, djevojaka i žena kroz jednake mogućnosti pristupa zanimanjima u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Djevojke su dobrodošle u IT sektoru. Ono što ih izdvaja od kolega jeste smirenost i detaljnost koja je u ovom poslu često potrebna.