Besplatni termini sistemske porodične psihoterapije

Sistemska porodična psihoterapija je terapijski model koji obuhvata rad sa pojedincem, partnerima ili porodicom. Sistemska porodična psihoterapija porodicu posmatra kao cjelinu. Promjena kod jednog člana porodice utiče na ostale članove, a samim tim dolazi do promjene u cijelom porodičnom sistemu.

Sistemska porodična psihoterapija

Podrška porodici i promocija njene važnosti je vitalna za izgradnju zdravijeg društva te će Nahlino psihološko savjetovalište u narednim mjesecima imati besplatne termine sa sistemsko-porodičnom savjetnicom.

U cilju postignuća vrijednosti do kojih držimo konstantno usavršavamo programe koji su od pomoći društvu, a naročito osjetljivim kategorijama društva, odnosno onima kojima je najpotrebnije.

Sistemska porodična psihoterapija i savjetovanje se pokazalo kao uspješno u radu sa sljedećim temama:

 • Razvojni problemi porodice i adaptacija na novonastale situacije kao što su ulazak u brak, rođenje djeteta, polazak djeteta u vrtić ili školu, pubertet i adolescencija, razdvajanje djece i roditelja, starost roditelja i život bez djece u porodici
 • Roditeljstvo
 • Separacija i razvod
 • Bračni i porodični konflikti
 • Gubitak i tugovanje
 • Socijalna adaptacija
 • Anksiozna stanja
 • Poremećaji ishrane (anoreksija, bulimija, gojaznost)
 • Traumatska iskustva i nasilje
 • Emocionalni problemi djece i adolescenata
 • Individualni i profesionalni stres.

Zakazivanje termina

Besplatni termini će se organizovati u periodu od 21.08.2023. do 23.10.2023. u večernjim terminima.

Psihoterapeutkinja: mr. sc. Selda Mulaosmanović, sistemsko-porodična savjetnica.

Za sve informacije o načinima konsultacija te rezervaciji termina pozovite na broj 035/205-699, pošaljite email na info@tuzla.nahla.ba ili nas posjetite lično u Centru na adresi Mitra Trifunovića Uče bb (preko puta Bingo City Center-a).

Nahlino psihološko savjetovalište u Tuzli posvećeno je rješavanju psiholoških problema i razvijanju dugoročnog emocionalnog zadovoljstva svojih korisnika kroz primjenu efikasnog psihološkog savjetovanja s dugoročnim efektima.