Angažirajmo se, osnažimo i inspirišimo – ovo su naše prilike!

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla jedan je od partnera u strateškom projektu koji podržava Vlada Švicarske, bit će implementiran na teritoriju cijele BiH u periodu od 2023 do 2027. godine i ima za cilj unapređenje položaja žena na tržištu rada i u poslovnom ambijentu. Aktivnosti će biti realizovane u Sarajevu, Bihaću, Tuzli, ali i drugim gradovima i lokalnim zajednicama gdje je planiran terenski rad kao dio Nahlinog opredjeljenja da znanje čini dostupnim svima. Različitim Nahlinim aktivnostima u okviru ovog projekta bit će obuhvaćeno preko pet hiljada žena.

Finansijska nezavisnost žena kao doprinos ekonomskom razvoju našeg društva dobrim dijelom se ogleda u činjenju dostupnim resursa, prilika, znanja i vještina.

Bilo da govorimo o bazičnim edukacijama, profesionalnom razvoju i napredovanju, edukacijama za menadžerske ili liderske pozicije i poduzetništvo potreban nam je ekosistem koji je podržavajući, u kojem je zajednica angažirana, koji pruža dovoljno prilika za stjecanje novih znanja i vještina i koji multiplicira primjere dobre prakse i sistemski pristupa rješenju. U Nahli ovoj potrebi svjedočimo već skoro 25 godina i nastojimo biti ruka podrške ženi i davati joj krila u trenucima kad se ne usuđuje napraviti iskorak.

U proteklom periodu Vlada Švicarske okupila je partnere čiji cilj je definiranje projekta strateški osmišljenog da odgovori na potrebe:

  • Žena u dobi od 16 godina i više u različitim karijernim fazama;
  • Žena u dobi od 24 godine i više kroz podršku njihovom pozicioniranju i napredovanju u rastućim sektorima privrede;
  • Zaposlenih žena s radnim iskustvom, a koje imaju aspiracije za menadžerske i liderske pozicije.

Zajedničkim aktivnostima partneri uključeni u projekat žele mijenjati narative o ženama u poslovnom svijetu, uspostaviti i jačati njihove mreže, učiniti dostupnim resurse za razvoj poslovanja i karijernih prilika i motivirati zajednicu na uključenje. U periodu koji je ispred nas zajedničkim snagama nastojat ćemo:

Uspostaviti efikasan ekosistem koji će odgovarati na potrebe žena i predstavljati podsticaj za pokretanje ili unapređenje vlastitog biznisa u rastućim sektorima privrede. Ovaj cilj podrazumijeva održivi rast prvenstveno zasnovan na transferu znanja, pristupu finansiranju i pristupu (novim) tržištima;

  • Podržati žene da počnu razvijati svoju karijeru, napredovati u karijeri ili promijene karijeru;
  • Doprinijeti unapređenju institucionalnog okvira za žene u biznisu.

Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” jedan je od partnera na ovom strateškom projektu koji će se implementirati na teritoriju cijele BiH u periodu od decembra 2023. do novembra 2027. Nahla će aktivnosti realizirati primarno u Sarajevu, Bihaću i Tuzli, ali i u drugim gradovima i lokalnim zajednicama gdje je planiran terenski rad kao dio Nahlinog opredjeljenja da znanje čini dostupnim svima.

 

Angažirane, osnažene i inspirisane žene doprinose ekonomskom razvoju BiH – prilike koje će biti dostupne u okviru Nahle

Aktivnosti koje će Nahla realizirati u periodu od četiri godine usmjerene su na stjecanje znanja i vještina za karijerne početke, razvoj ili promjenu karijere, napredovanje u karijeri te menadžerske i liderske programe za žene širom BiH. Različitim Nahlinim aktivnostima u okviru ovog projekta bit će obuhvaćeno preko pet hiljada žena.

Projekat je osmišljen na način da počinjemo s karijernom orijentacijom po ProfilPass metodologiji, osposobljavajući, prije svega, buduće lokalne karijerne savjetnice, koje će djelovati u svojim lokalnim zajednicama. Na ovaj način doprinosimo održivosti ideje kroz kapacitiranje lokalnih resursa.
Osposobljene lokalne savjetnice će u budućem periodu raditi sa preko 900 žena na njihovoj profesionalnoj orijentaciji. Na ovaj način će se pomoći nezaposlenim ženama, a potom i zaposlenim ženama u njihovom karijernom napredovanju, kao i zaposlenim ženama koje žele promijeniti karijeru.
Preko 1300 nezaposlenih žena i žena koje su na karijernim počecima proći će edukacijske programe za konkurentniji nastup na tržištu rada, metodološki analizirajući i unapređujući svoje kapacitete.
Preko 1400 žena će proći edukacijske programe koji će im olakšati put ka napredovanju u karijeri.
Osposobljavanje za nova zanimanja ili usavršavanje u cilju promjene karijere proći će preko 650 žena.
Pored velikog broja postojećih programa koji se realizuju u okviru Nahle bit će razvijen značajan broj novih programa koji odgovaraju na potrebe do kojih smo došli kroz profesionalnu orijentaciju, ali i potrebe na koje nam ukazuje tržište rada.

Ekosistem kojem doprinosimo zahtijeva podršku i umrežavanje, pa je planiran veći broj karijernih meet-upa u narednom periodu s različitim stakeholderima, kao i mentoring i razvoj E-learning platforme koja će znanje učiniti još dostupnijim.

O prilikama se informišite putem web stranica Nahla Sarajevo, Nahla Tuzla, Nahla Bihać. U budućem periodu bit će dostupni pregledi i osvrti sa do sada realiziranih aktivnosti.

Program “Engage. Inspire. Empower – Women in Business in Bosnia and Herzegovina” podržava Vlada Švicarske, a implementiraju ga Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla”, Fondacija 787 i Privredna komora Republike Sprske.