17 novih karijernih savjetnica: Pokretačice promjene za nezaodovoljne vlastitim statusom quo

Ponukani pružanjem podrške ženama u karijernom razvoju na svakom koraku njihovog puta CEI Nahla kreira novi model karijernog savjetovanja. Stoga smo u maju i junu 2024. održali prva dva modula treninga za karijerne savjetnice u okviru projekta „Engage. Inspire. Empower – Women in Business in Bosnia and Herzegovina”, koji podržava Vlade Švicarske. Sedamnaest novih karijernih savjetnica u naredne 4 godine realizirat će grupna karijerna savjetovanja za stotine žena u Sarajevu, Tuzli i Bihaću, počevši od septembra ove godine.

Kako prestati biti prepreka samoj sebi?

Proces karijernog informisanja, savjetovanja i usmjeravanja iznimno je složen i odgovoran. Na tom putu kojem je krajnji cilj osvještavanje vlastitih kompetencija, znanja, vještina, stavova, vrijednosti i razumijevanja nastoje se osnažiti žene da budu proaktivne u napredovanju u karijeri ili da je promijene. Presudnu ulogu u vođenju – mapiranju i otkrivanju potencijala i snaga imaju karijerne savjetnice. S obzirom na to da biti nezaposlen/a predstavlja faktor rizika za socijalnu isključenost, sama uloga karijerne savjetnice postaje još ozbiljnija i, s tim u vezi, značajnija za ove grupe. Kod zaposlenih, s druge strane, karijerno savjetovanje najčešće služi kao vjetar u leđa i dodatnu kristalizaciju pri osvještavanju ciljeva i kapaciteta.

Karijerne savjetnice pomoći će ženama u svim fazama karijernih dilema da rasvijetle vlastite težnje, potencijale i korake i vrate samopouzdanje. Njih 17, među kojima su i poduzetnice, psihologinje, rekruterke, univerzitetske profesorice, stručnjakinje u vođenju biznisa, projektne menadžerice i marketing stručnjakinje; na ovom treningu krenule su od osvještavanja vlastitih kapaciteta kako bi im bilo lakše ući u cipele savjetovanih osoba tokom procesa.

U proteklom periodu Vlada Švicarske okupila je partnere čiji cilj je definiranje projekta strateški osmišljenog da odgovori na potrebe:

  • Žena u dobi od 16 godina i više u različitim karijernim fazama;
  • Žena u dobi od 24 godine i više kroz podršku njihovom pozicioniranju i napredovanju u rastućim sektorima privrede;
  • Zaposlenih žena s radnim iskustvom, a koje imaju aspiracije za menadžerske i liderske pozicije.

Zajedničkim aktivnostima partneri uključeni u projekat žele mijenjati narative o ženama u poslovnom svijetu, uspostaviti i jačati njihove mreže, učiniti dostupnim resurse za razvoj poslovanja i karijernih prilika i motivirati zajednicu na uključenje. U periodu koji je ispred nas zajedničkim snagama nastojat ćemo:

Uspostaviti efikasan ekosistem koji će odgovarati na potrebe žena i predstavljati podsticaj za pokretanje ili unapređenje vlastitog biznisa u rastućim sektorima privrede. Ovaj cilj podrazumijeva održivi rast prvenstveno zasnovan na transferu znanja, pristupu finansiranju i pristupu (novim) tržištima;

  • Podržati žene da počnu razvijati svoju karijeru, napredovati u karijeri ili promijene karijeru;
  • Doprinijeti unapređenju institucionalnog okvira za žene u biznisu.

Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” jedan je od partnera na ovom strateškom projektu koji će se implementirati na teritoriju cijele BiH u periodu od decembra 2023. do novembra 2027. Nahla će aktivnosti realizirati primarno u Sarajevu, Bihaću i Tuzli, ali i u drugim gradovima i lokalnim zajednicama gdje je planiran terenski rad kao dio Nahlinog opredjeljenja da znanje čini dostupnim svima.

 

„Trening je metodološki dobro osmišljen, sadržajan, a što je najvažnije široko primjenjiv, te se njim stječe znanje koje drugima zaista može pomoći i doprinijeti da osvijeste vlastite kvalitete, kompetencije i podignu vlastito samopoštovanje i samopouzdanje. Radujem se da sutra pomognem našim ženama da urade prvi korak dok uče o sebi i spoznaju koliko vrijede,“ kazala je Amra Bjelinčević, jedna od polaznica treninga za karijerne savjetnice, a koja inače radi kao freelance recruiter.

Kako prestati biti prepreka samoj sebi?

Svoje iskustvo i motivaciju za pohađanje ove edukacije s nama je podijelila i dr. Amina Smajović, viša asistentica na odsjeku za pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu koja je naročito motivirana da pomogne mladima na početku karijere:

„Vođena idejom da stvoriti preduslove za uspješnije integrisanje na tržište rada zapravo znači i ostvariti veću socijalnu uključenost žena, odlučila sam da se prijavim na Trening za karijerne savjetnice u organizaciji CEI Nahla. Trenerice su uspijevale svaku situaciju pretvoriti u priliku za učenje i ponudile nam mnoštvo konkretnih/praktičnih smjernica za neposredan rad. Posebna vrijednost treninga jeste u ličnom profesionalnom rastu kroz refleksiju na vlastita životna iskustva i promišljanje o tome šta je to što je mene oblikovalo, gdje se trenutno nalazim i koji su moji životni ciljevi.“

Nastavljamo pružati podršku ženama iz cijele Bosne i Hercegovine koje traže priliku za lični i profesionalni rast i razvoj kreiranjem posebne ponude programa kroz projekat “Engage. Inspire. Empower”.

Znanje činimo dostupnim svima!

Cilj je da kroz ovaj pristup dugoročno nezaposlene žene, pored konkretnih alata za zapošljavanje, steknu i obnovljenu vjeru u vlastite sposobnosti i budućnost, što je ključno za njihov uspjeh na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.