Inovacije islamske civilizacije

RADIONICE ZA DJECU PRIJAVA “Inovacije islamske civilizacije” otkrit će vam vrhunske izume, upoznati vas sa nekim od slavnih naučnika i njihovim otkrićima. Kroz ciklus radionica koji je namjenjen mališanima, radit

→ DETALJNIJE

Inovacije islamske civilizacije

RADIONICE ZA DJECU PRIJAVA “Inovacije islamske civilizacije” otkrit će vam vrhunske izume, upoznati vas sa nekim od slavnih naučnika i njihovim otkrićima. Kroz ciklus radionica koji je namjenjen mališanima, radit

→ DETALJNIJE

Inovacije islamske civilizacije

RADIONICE ZA DJECU PRIJAVE “Inovacije islamske civilizacije” otkrit će vam vrhunske izume, upoznati vas sa nekim od slavnih naučnika i njihovim otkrićima. Kroz ciklus radionica koji je namjenjen mališanima, radit

→ DETALJNIJE